Düzenlediğiniz makbuzlar karşılığında yapılan tahsilatları ve müşterilerinizin borç durumunu takip edebilirsiniz. Toplam gelirlerinizi ay ve müşteri  bazında alabilir ve tahsilatlarınız için yaşlandırma raporunu temin edebilirsiniz.