E-Serbest Meslek Makbuzu elektronik ortamda müşteriye teslim edilecektir. Ancak Müşteri belgesini  çıktı olarak isteyebilir. Böyle bir durumda, çıktı alınır ve ıslak imza atılır. Islak imzalı çıktı talep edilmediği müddetçe  elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir. e-Serbest Meslek Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür.

E-Serbest Meslek Makbuzu Mükellefe Nasıl Teslim Edilecektir?