Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Kağıt ortamında düzenledikleri Serbest Meslek Makbuzları  yasal düzenleme gereğince artık elektronik ortamda düzenlenecektir. Kapsam, 487 Sayılı VUK Tebliğinde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.

Öncelikle uygulamanın şu an için zorunlu olmadığını söylemek gerekiyor. Ancak 2016 yılı gayrisafi gelirleri 50 Bin TL yi geçen Mali Müşavirler 01.07.2018 tarihinde uygulamaya geçmek zorundalar. 01.01.2019 tarihinde ise herhangi bir ciro sınırı olmaksızın tüm Mali Müşavirler uygulamaya dahil olacaktır.

Bu aşamada esasları ve başvuru sürecinin henüz netleşmediğini bildirmekte fayda bulunuyor. E-SMM başvurusunun internet ortamında nasıl yapılacağı henüz netleşmiş değil, ancak e-fatura uygulaması esaslarının kullanılacağı anlaşılıyor. Buna göre, önce bir mali mühür temin edilecek ve sonrasında GİB üzerinden başvuru yapılacağını söyleyebiliriz.

Başvuru esnasında uygulamadan faydalanma yöntemi olacak 3 farklı yöntem belirlenmiştir,

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
b) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla

Aynı zamanda e-Serbest Meslek Makbuzlarının saklama ve gerektiğinde ibraz mecburiyeti getirildiğinden yukarıdaki yöntemlerden olan özel entegrasyon yönteminin çok büyük oranda kullanılacağını tahmine ediyoruz.

Bu doğrultuda E-SMM platformumuz ile özel entegrasyon seçeneği kapsamında e-serbest meslek makbuzlarının oluşturulması, elektronik ortamda iletilmesi ve saklanması konularında siz değerli Serbest Meslek Erbaplarının yanındayız.

Her türlü soru ve talebiniz için iletişim formumuzu doldurunuz.

Beni Bilgilendirin