E-SMM Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

E-SMM Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 01/07/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini…

E-Serbest Meslek Makbuzu başvuru süreci nasıl olacak? Mali Mühür Alınması ve GİB Başvurusu

E-Serbest Meslek Makbuzu başvuru süreci nasıl olacak? Mali Mühür Alınması ve GİB Başvurusu

Sevgili E-SMM üyeleri, E-serbest meslek makbuzu uygulamasına başvuru ve kullanıma geçişle ilgili aşağıda yer alan açıklamalarımızı bulabilirsiniz. Geçmiş süreci kısaca açıklamak gerekirse; Serbest Meslek Makbuzlarının elektronik ortamda düzenlenmesini gerektiren yasal mevzuat hükümleri 2017 yılı itirabiyle yayınlandı. Buna göre ; 2016…

E-Serbest Meslek Makbuzu nedir?

E-Serbest Meslek Makbuzu nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır. 01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen…

E-Serbest Meslek Makbuzu Başvurusu nasıl yapılır?

E-Serbest Meslek Makbuzu Başvurusu nasıl yapılır?

ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU BAŞVURU ADIMLARI Başvuru için öncelikle mali mühür almak gerekecektir. TÜBİTAK tarafından sağlanan mali mühür başvuruları internet ortamından yapılmaktadır. Mali mühürle elektronik ortamda yapılan işlemin kaynağı, bütünlüğü, geçerliliği, içeriği ve gizliliği sağlanmaktadır.  Bu kartlar yine bir USB…