487 Sayılı Vergi Usul Kanunu tebliğine göre;

E-Serbest Meslek Makbuzunun elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı gerekmektedir.

E-Serbest Meslek Makbuzunu alan taraf ise teslim yöntemine göre e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

E-SMM uygulamamız ile özel entegrasyon hizmetleri ile yasal gereksinim kapsamında 10 yıl boyunca e-serbest meslek makbuzlarınız arşivlenmektedir.

E-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Muhafaza Edilecek?